Yleistä

Vastuullista media-alan opiskelua ammattimaisessa ohjauksessa

Kuvaaja

Tavoitteet

• Tarjota lukiolaisille toimittajan työhön keskittyvää media-alan koulutusta

• Antaa perusvalmiuksia media-alalle

• Opettaa käytännön taitoja

• Tarjota jatkumo yläkoulun viestintälinjalle

Radiojuontajat

Sisältö

• Televisio-, elokuva-, radiotyö sekä journalismi

• Työskentelyä eri medioissa

• Kansainvälisiä projekteja

• Minimi 8 kurssia / opintojaksoa, maksimi 16 kurssia / opintojaksoa

• Mediadiplomikurssi / -opintojakso

Videoeditointi

Arvosanat

• Erilliset arvosanat lukion päättötodistukseen journalismi-, radio- ja tv-työstä

• Todistus mediadiplomista

Hakeminen

Hakeminen medialinjalle

Keskiarvo

Painotettu keskiarvo (10 pistettä)

Keskiarvoon lasketaan (kertoimella 2) äidinkielen, historian ja yhteiskuntaopin arvosanat.

Haastattelu

Hakemus ja haastattelu (10 pistettä)

5 pistettä – kirjallinen hakemus ja aikaisempi harrastuneisuus (esim. yläkoulun aikaiset viestintäopinnot, kerhot ym.)

5 pistettä – suullinen haastattelu, jossa mitataan opiskelijan soveltuvuutta (esim. äänenkäyttö, esiintyminen ja persoonan yleinen yllykearvo). Hakijat pisteyttää kaksihenkinen raati, jonka jäsenten antamien pisteiden keskiarvosta muodostuu annettavat pisteet.

Linjat

Yhteishaku

Yhteisvalintasivulle

Kurssit / opintojaksot

Vaskivuoren lukion medialinjan kurssit / opintojaksot

Media

Perehdytään median rakenteeseen, toimintaan ja lainsäädäntöön sekä median sisällöllisiin ja ilmaisullisiin erityispiirteisiin. Käsitellään journalismin peruskysymyksiä, median yhteiskunnallista ja kulttuurista vaikuttavuutta. Tehdään harjoituksia eri medioista mediakritiikin keinoin. Opetellaan jutun teon alkeita ja harjoitellaan sanallista ilmaisua ja luovaa kirjoittamista
Perehdytään sekä sanallisen että sanattoman viestinnän tekniikoihin ja niiden tulkitsemiseen. Opetellaan haastattelutekniikkaa ja esiintymisen taitoja puhe- ja improvisaatioharjoitusten avulla. Tehtävät syventävät ryhmän yhteenkuuluvuutta ja vapauttavat luovaa energiaa.
Esiintymis-, elokuva-, televisio- ja teatterivalotekniikka. Valo-opin ja valotekniikan perusteet.
Suoritetaan valtakunnallinen mediadiplomi. Diplomi koostuu oppimispäiväkirjasta, johon sisältyy portfolio. Päättötyö tehdään opiskelijan valitsemalta median alalta. Päättötyöstä opiskelija saa erillisen arvioinnin ja arvosanan.

Journalismi

Perehdytään erilaisiin juttutyyppeihin ja lehdenteon perusteisiin. Opetellaan tiedonhankintaa ja perehdytään lehtikuvan käyttöön.
Opiskellaan kuvan merkitystä journalismissa. Työstetään produktio.
Tutustutaan journalismin ammattilaisten työtehtäviin. Kehitetään omaa osaamista.
Perehdytään journalismiprojektiin kansainvälisenä hankkeena.

Elokuva- ja televisiotuotanto

Harjoitellaan kuvaamista, editointia sekä kuvaviestinnän perusteita. Tutustutaan televisio-ohjelman teon peruskysymyksiin ja lyhytelokuvaan. Paneudutaan ohjelmien laadintaan sekä tehdään harjoitustöitä.
Jatkoa TEL1 kurssille / opintojaksolle. Harjoitellaan perustaitoja studio- ja monikameraympäristössä. Tehdään suoraa tv-lähetystä tai striimausta koulun tapahtumista. Opiskellaan suoran lähetyksen suunnittelua ja monikameralähetyksen tekoa.
Suunnitellaan ja tehdään yhteistyössä elokuva.
Suunnitellaan ja toteutetaan eri maiden oppilaitoksien kanssa yhteinen elokuvahanke.

Radiotyö

Opiskellaan äänenkäsittelyn perusteita. Tutustutaan digitaaliseen tallennukseen, mikrofonin käyttöön ja äänen editointiin. Tutkitaan erilaisia radio-ohjelmia ja tehdään harjoitustöitä.
Opiskellaan radio-ohjelman teon peruskysymyksiä, ohjelmapolitiikkaa ja radioilmaisua. Tutustutaan jutun taustamateriaalin hankintaan, ohjelmasuunnitelman tekoon, haastatteluun, äänimateriaalin käyttöön, kielenkäyttöön sekä ohjelman editointiin. Tehdään harjoitustöitä ja tutustutaan lähetys- ja jakelutekniikkaan.
Tuotetaan suoraa radiolähetystä. Ohjelmat julkaistaan joko koulun omassa radiossa, podcasteinä, nettiradiossa tai paikallisradiossa.
Harjoitellaan urheiluselostusta.